ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY

Alapítványunk legfontosabb célja óvodák, családi bölcsődék működtetése, kiemelt szintű nevelés, oktatás, az angol nyelv játékos megismertetése, valamint az anyák munkaerő piacon történő elhelyezkedése.

AZ ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY BEMUTATKOZÁSA

58301.jpg 

Az Alapítvány neve:  

 

 

 

Aranyló Napraforgó Közhasznú Alapítvány

 

 

A szabályzatokat tartalmazó segéd honlap cím: www.anaszabalyzatok.hupont.hu

 

 

Az Alapítvány nyilvántartási száma:                  04-01-0002580        

Célja szerinti besorolás:                             oktatási tevékenység

 

Az Alapítvány székhelye:              1149 Budapest, Pósa L. utca 61.

 

Az alapító:                        Klampeczkiné Medgyes Barbara Gabriella

 

Az Alapítvány adószáma:                                  18137460-1-42

 

A kuratórium elnöke:                                    Madarász Károly

 

Alapítvány titkára:                                           Csire Panna

Gazdasági vezető:                                            Szántó Szandra

 

Elnöki fogadóóra:   minden hónap első hétfője 16-18 óra között (előre egyeztetett időpontban)

 

Elnöki fogadóóra helyszíne:    1149 Budapest, Pósa L. utca 61.

 

Iratbetekintés (előzetes időpont egyeztetés):                                                                                 1149 Budapest, Pósa L. u. 61.

 

A kuratórium tagjai:   Somogyi Orsolya,       Csorba Zsuzsanna                       névváltozás átvezetés folyamatban (Felber Zsuzsanna)

 

Felügyelő Bizottsági tagok:                          Peller-Varga Csilla  

                                                                                                                                                                              Szász Gyöngyvér

                                                              Dr. Máténé Csabai Emőke

 

Az Alapítvány elérhetőségei:

Telefonszáma:                                                +3630/347-0662

E-mail címe:                                   aranylonapraforgo@gmail.com

 

Az alapítás éve:                                                                     2010

 

Bankszámlaszám:                     11600006-00000000-43267204

 

KSH szám:                                                  18137460 9499 569 01

 

Az Alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat száma, kelte: Pk.60106/2010/5/I, 2010. 08. 04.

 

Felügyeleti szerve: 

 

Országos Bírósági Hivatal:

cím: 1055 Budapest, Szalay u. 16.,

Postacím: 1363 Pf.: 24.

Telefon: +36-1/354-4100

E-mail: obh@obh.birosag.hu

 

Gyulai Törvényszék

Cím: 5700 Gyula, Béke sgt. 38.

Telefon: +36-66/562-200

E-mail cím: birosag_gyula@birosag.hu

 

Fenntartott Óvoda Intézmény:

 

Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda

 

Székhely cím:                              1149 Budapest, Pósa L. u. 61.

OM azonosító:                                                      201627

Adószám:                                                               18272781-1-42

Bankszámla szám:                          11600006-00000000-57826446

Intézmény igazgatója:                                                 

helyettesíti az SZMSZ alapján az intézmény igazgató helyettes

Intézmény igazgató helyettes:                                Csík-Nagy Bettina

Az Intézmény igazgató helyettes tartós távolléte esetén az SZMSZ alapján a rangidős óvodapedagógus helyettesíti: Dr. Máténé Csabai Emőke

Az óvoda elérhetősége(beíratás):                       +3630/591-1420

 

Gazdasági ügyek, beíratás:                                  Szántó Szandra

                                                                              +3630/249-9422

 

Honlap:                                                www.napraforgo-ovoda.com

E-mail:                                             napraforgo-ovibolcsi@gmail.com

Az alapítás éve:                                                             2011

 

 

Fenntartott Intézményi:

Aranyló Napraforgó Alapítványi Óvoda

 

Székhely cím:                                     1149 Budapest, Pósa L. u. 61.

OM azonosító:                                                              201627

Adószám:                                                               18272781-1-42

Bankszámla szám:                                 11600006-00000000-57826446

Honlap címe:                                        www.napraforgo-ovoda.com

E-mail:                                             napraforgo-ovibolcsi@gmail.com 

Intézmény igazgatója:                                                    

helyettesíti az SZMSZ alapján az intézmény igazgató helyettes

Intézményigazgató helyettes:                                Csík-Nagy Bettina

Az Intézmény igazgató helyettes tartós távolléte esetén az SZMSZ alapján a rangidős óvodapedagógus helyettesíti: Dr. Máténé Csabai Emőke

 

Beíratás/érdeklődés:                                                                                                          Szántó Szandra

                                                         +36/30/249-9422  Az óvoda elérhetősége:                                        +36/30/591-1420

Az alapítás éve:                                                             2011

 

 

Telephelye:

Meggyeskert Óvoda telephely Helen Doron nyelvi programmal, Miskolc

OM AZONOSÍTÓ: 201627

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.

Helyi megbízott: Dr. Máténé Csabai Emőke

Elérhetőség: 20/970-9500

Honlapcím: www.meggyeskert.hu

E-mail:     meggyeskert.ovibolcsi@gmail.com

 

Napraforgó Családi Bölcsőde Hálózat:              

Hálózati Koordinátor: Juhász Dóra (táppénzen), helyette: Gulya Anita

Margaréta angol-magyar Családi Bölcsőde

Cím: 1149 Budapest, Pósa L. u. 61.

Képviseli: Szántó Szandra

Eérhetőség: +36 30/249-9422

Honlapcím: www.napraforgo-ovoda.com

E-mail:       napraforgo-ovibolcsi@gmail.com

 

Harangvirág angol-magyar Családi Bölcsőde

Cím: 1149 Budapest, Pósa L. u. 61.

Képviseli: Szántó Szandra

Eérhetőség: +36 30/249-9422

Honlapcím: www.napraforgo-ovoda.com

E-mail:       napraforgo-ovibolcsi@gmail.com  

 

Meggyeskert angol-magyar bölcsőde, Miskolc

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.

Helyi megbízott: Dr. Máténé Csabai Emőke

Elérhetőség: 20/970-9500

Honlapcím: www.meggyeskert.hu

E-mail:       meggyeskert.ovibolcsi@gmail.com

 

 

Cseresznyéskert angol-magyar bölcsőde, Miskolc

 

Cím: 3530 Miskolc, Meggyesalja u. 31.

Helyi megbízott: Dr. Máténé Csabai Emőke

Elérhetőség:  20/970-9500

Honlapcím: www.meggyeskert.hu

E-mail:       meggyeskert.ovibolcsi@gmail.com

 

 

 

 

                              260px-a_sunflower.jpg 

Az Alapítvány célja:

 

A gyermekek testi és szellemi, lelki fejlődésének elősegítése. Bölcsődék, óvodák támogatása, amely a hét év alatti gyermekek napközbeni ellátását szolgálja, és magában foglalja a gyermekfelügyelet, játszóház, óvoda, foglalkozás (képesség- és készségfejlesztés, idegen nyelv oktatás) tevékenységeket, az 1997. évi XXXI. Tv. 146. § (1) bekezdésére tekintettel a szülők által fizetett térítési díj ellenében nyújtott szolgáltatás keretében, ezzel is segítve a gyermekek fejlődését, nem utolsósorban pedig a gyermekek szüleinek elhelyezkedését/visszatérését a munkaerőpiacra. Elsősorban az édesanyák munkaerőpiacon történő elhelyezkedését, és ezzel az alapítvány kifejezett jelleggel segíti a közhasznú tevékenységeket, mely lentebb felsorolásra is kerül. Ezen körben a családsegítés és szociális tevékenység egyértelműen meghatározható, az édesanya újbóli elhelyezkedésének pozitív hatása a család egységére vonatkozóan akár 4, 6, vagy 8 órás munkavégzés keretében, mely cél az alapítvány tevékenysége nélkül egyáltalán, vagy csak korlátozott mértékben érhető el.

 

A nevelés és oktatás terén a bölcsődék és óvodák által végzett aktív foglalkozások, melyek nem kizárólag a gyermek felügyeletében, megőrzésében nyilvánulnak meg, egyértelműen meghatározható a képességfejlesztés tevékenysége, mely körben nem kizárt a gyermekek esetleges idegen nyelvű oktatása is, mely a közoktatást szolgáló tevékenység egyértelmű megjelenési formája.

 

A családsegítés, nevelés, oktatás és képességfejlesztés keretein túl nyilvánvalóan a gyermek- és ifjúságvédelem is szerepet kap a családi napközik és óvodák támogatása körében, mely esetben az alapítvány célja nyilvánvalóan azon bölcsődék és óvodák támogatása, mely tevékenysége során hangsúlyt fektet az előbb meghatározott gyermek- és ifjúságvédelmi szerepére, mely esetben az adott intézmény a megőrzésen és képességfejlesztésen túl a gyermek fejlődése érdekében kapcsolatot tart a gyermek szüleivel, elősegíti a gyermek egészséges fejlődését.

 

Az alapítvány célja továbbá a gyermekek napközbeni ellátása, bölcsődék, óvoda működtetése.

 

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:

-          Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (Közfeladat: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1 fejezet, 5 fejezet 7. § (1), 6 fejezet 8.§ (1) (4))

-     szociális tevékenység, családsegítés (Közfeladat: a családok védelme és a családok jólétének erősítése – 2011. évi CCXI. törvény a családok védelméről 1. – 6. §) (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról III. fejezet A gyermekek védelmének rendszere 15. § 2. bekezdés b), VI. fejezet Gyermekjóléti alapellátások 41. § (1) (3) b), Családi napközi 43. § (1) (2) (3)) (2013. évi LXXVII. törvény a felnőttképzésről 2. értelmező rendelkezés 2. § 16 hatósági jellegű képzés)

-     gyermek- és ifjúságvédelem, (Közfeladat: 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról, II. fejezet: Alapvető jogok és kötelességek Gyermeki jogok 6.§ (4) (5) (5a) (6), Gyermeki jogok védelme 11. § (1), III. fejezet A gyermekek védelmének rendszere 14. § (1) (2) (3))

-          közoktatást szolgáló tevékenység (Közfeladat: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről, 1 fejezet, 5 fejezet 7. § (1), 6 fejezet 8.§ (1) (4))

 

 

napraforgo.jpg

 

 

Weblap látogatottság számláló:

Mai: 15
Tegnapi: 109
Heti: 358
Havi: 2 027
Össz.: 284 011

Látogatottság növelés
Oldal: Bemutatkozás
ARANYLÓ NAPRAFORGÓ ALAPÍTVÁNY - © 2008 - 2024 - aranylonapraforgo.hupont.hu

A HuPont.hu ingyen honlap készítő az Ön számára is használható! A saját honlapok itt: Ingyen honlap!

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »